#یکسالگی_فرار_های_بی_شرمانه وذلت‌بار فرا رسیده است با زنان،با این پیکرهٔ همیشه محکومِ بی معصیت همصدا شوید-حق بشری و خدادادرا نباید درجیب این سیاست و آن سیاست بجوییم با ایستادگی خویشتن برای خودمان،این واقعیتِ مطلق تا ته تاریخ باید رخنه کند که حق خدا دادی غیر قابل تغییرو کتمان است

Aug 12, 2022 · 10:27 AM UTC

17
86
20
317
3,659,201
Replying to @Farah96228707
ما زنان هیچگاه آرام نمیشینیم تا این حیوانات کثیف را بیرون نکردیم از خراسان خود .
1
3
1
9
200$dallari women 👌👌😂😂🖕
1
Replying to @Farah96228707
خدا پشت و پناهشان باشد همیشه.
2
Replying to @Farah96228707
Good luck, girls👍👍👍👍💖💖
5
Replying to @Farah96228707
اگر ہم مسلمانوں کے اِن تین بڑے میناروں کو ختم کر دیں، تو پِھر دنیا میں صرف عمارتیں باقی رہ جائیں گی اور اسلام بھی ختم ہو جائے گا اور ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے گی. PMIK In Qasim Dreams
Replying to @Farah96228707
Sending love and strength ✊❤️
3
Replying to @Farah96228707
Woman around the world stay united. I follow and support your journey . 💪💪💪
2
9
Replying to @Farah96228707
💚 💚 💚 💚
Replying to @Farah96228707
❤️🍀