رشته توییت ۱. بدون خصومت شخصی، پیشنهاد می کنم به مردان «روشنفکر» و «کنشگر» افغان تا دست از قضاوت های این چنینی برداند. زیرپوست قضاوت های این چنینی زن ستیزی و نفرت از زن است.شاید خودتان آگاه نباشید و شاید هم با سو قصد این کار را می کنید.
3
3
2
50
۲. درهر حال، اینجا جای و این زمان زمان شما نیست تا به زنان مهر تایید و یا رد بزنید. و یا اینکه زنان را به دو دسته خوب/بد وداخلی/خارجی تقسیم کنید. اگر نقد درست دارید ارائه کنید و اگر واقعن وضعیت زنان در افغانستان برایتان دغدغه است و حفظ ارزشهای انسانی
1
1
16
۳. برایتان ارزش، تلاش کنید وضعیت را بهتر بسازید. از امتیاز های تان آگاه شوید و مردسالاری را به چالش بکشید. افغانستان قبل از طالبان هم برای زنان بهشت نبود، شما در آن زمان هم از سیستم مردسالار سود می بردید و الان هم وضعیت حداقل در ظاهر برای شما مطلوب تر است.
1
3
20
۴. آن زمان هم زنان برای حفظ انسانیت تلاش می کردند و الان هم. شما با سرکوب و انگ زدن به زنان و فمینیست های بیرون از کشور نمی توانید وضعیت را برای زنان داخل کشور بهتر بسازید. همه ی کنشگران حوزه ی زنان و فمینیست های بیرون از افغانستان فاسد نیستند
1
1
15
۵. و تمام کنشگران داخل کشور فرشته نیستند. آنها به خیابان میروند و جان و مال خود را درمعرض خطر قرار می دهند و اعتراض می کنند چون همین مردسالاری که به شما اجازه نشستن در جایگاه قاضی را می دهد دست دردست طالبانیزم حقوق شان را پایمال کرده.
1
1
15
۶. اگر به فردی و یا فمنیستی معترض هستید جرات و شرافت آنرا داشته باشید تا نقدش کنید. با خود فرد گفتگو کنید. تعمیم دادن و انگ زدن زنان و دسته بندی کردن زنان به دو دسته ی شیطان و فرشته از سیاست های کهنه فرهنگ مردسالار و ضد زن هست.
1
1
15
۷. قبل از قضاوت زنان از خودتان بپرسید شما چه کرده اید برای بهبود وضعیت؟ بیشترتان فمینیست را«فمینیستک» صدا می کنید، به فمینیسم هم باور ندارید، ولی در فیسبوک و رسانه های اجتماعی سر و صدای تان از همه بلند تر است. نفرت پراگنی تان همچنان.
1
1
16
۸. شما با تلاش نکرده تان و زحمت نکشیده تان در جایگاهی نیستید که بتوانید مهر تایید و یا رد بزنید. اگر ما چیزی نمی گوییم به این دلیل است که کارهای مهم‌تری داریم، ما به درستی زن ستیزی پشت حرف های به ظاهر خوبتان را میبینیم.
2
1
14
۹. در حقیقت شما بار اضافه ای هستید به دوش همه ی کنشگران و فمینیست ها. این مطلب در مورد زنانی که مردسالاری را درونی کرده اند و برای این مردان بلندگو می شوند هم صدق می کند.

Jan 16, 2022 · 11:39 PM UTC

1
1
12
Replying to @Sahar_fetrat
حرف‌های شما درست ولی از زنان موج‌سواری چون فوزیه کوفی، زهرانادری، شکریه بارک‌زی، که عاشق روی‌اش هم استم، و ده‌ها تن دیگر که با هزاران حیله و نیرنگ سال‌ها بودجه‌های کلانی را که به نام زن در جیب زدند، باید نفرت کرد.