«اغلب زنان معترض به‌دلیل فضای حاکم بر خانواده‌های سنتی مورد حمایت قرار نمی‌‌گیرند و اعتراضات آنان با هزینه‌های فراوانی همراه است. خیابان رفتن من هزینه داشت و شروع آن هزینه از‌ خانواده همسرم شد.» etilaatroz.com/151439/%d8%b2… via @etilaatroz

Aug 17, 2022 · 5:57 PM UTC

9
37